3 ขั้นตอนในการจองตั๋วเครื่องบิน 

Hotline ! กดเพื่อโทรหาเราได้เลยนะคะ

 

องตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย

www.airflight-ticket.com ศูนย์บริการจองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย ราคาประหยัด จองตั๋วง่ายสะดวก รวดเร็ว ได้รับตั๋วทันที สำหรับท่านที่ต้องการจองตั๋วเครื่องบินในราคาที่ถูกใจ สอบถามเส้นทางการเดินทาง เพื่อจองตั๋วเครื่องบินได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเอง สนใจติดต่อสอบถามโปรโมชั่นได้ที่ Call Center

 สัมภาระขึ้นเครื่อง : 

ผู้โดยสารแต่ละคนจะมีสิทธิ์พกพาของได้หนึ่งชิ้นและ/หรือกระเป๋าโน้ตบุ๊ก 1 ใบหรือกระเป๋าถือ 1 ใบเข้าห้องโดยสารของเครื่อง ของแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. และห้ามหนักเกิน 7 กก. เมื่อรวมกับสัมภาระพกพาแล้ว นอกจากนี้ สัมภาระดังกล่าวควรจะสามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้า หรือช่องเก็บของเหนือหัวได้

สัมภาระพกพาขึ้นเครื่องสำหรับแอร์เอเชีย

สัมภาระใต้ท้องเครื่อง : 

สายการบินแอร์เอเชียคิดค่าบริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (สามารถจอล่วงหน้าในราคาพิเศษได้) โดยสัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 81 ซม. (สูง) x 119 ซม. (กว้าง) x 119 ซม. (ลึก) และน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

 

 

สินค้าที่ซื้อที่สนามบิน:
สินค้าที่ผู้โดยสารที่ซื้อที่สนามบินจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระพกพาขึ้นห้องโดยสารสินค้าปลอดภาษีที่จะไม่ถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระพกพาจะต้องบรรจุอยู่ในถุง Security Tamper-Evident Bag ในสภาพที่ปิดสนิท (จนกว่าจะถึงเมืองปลายทาง) และต้องมีหลักฐานการซื้อแนบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวต้องเป็นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศต้นทางเท่านั้น

ข้อควรระวัง: ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพกพาสินค้าปลอดภาษีอาจแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละท่าอากาศยาน กรุณาสอบถามข้อมูลจากพนักงานประจำร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ณ เมืองต้นทางของท่าน 

 

วิธีการเช็คอินด้วยตัวเอง

    1.เว็บไซต์ เช็คอินออนไลน์ บนเว็บไซต์ AirAsia.com แล้วสั่งพิมพ์บอร์ดดิ้งพาส

   2.แอร์เอเชียโมบายแอพ เช็คอินผ่าน แอร์เอเชียโมบายแอพ แล้วนำบาร์โค้ดที่ได้รับเพื่อนำไปพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสในสนามบิน ทั้งนี้ คุณจะได้รับ อีบอร์ดดิ้งพาส หากคุณได้รับอนุญาตในการใช้งาน

   3.เช็คอินผ่านตู้คีออสในสนามบิน  เช็คอินผ่านตู้คีออสที่ตั้งอยู่ในสนามบินหลายๆ แห่งในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทยอินเดีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ คุณสามารถพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสและป้ายติดสัมภาระได้ที่ตู้คีออส 

 

เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างถูกต้อง

หมายเลขทะเบียนเลขที่ 0603563001205

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวายพีบุ๊คกิ้งไฟลท์  www.airflight-ticket.com  ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จากสายการบินแอร์เอเชีย อย่างเป็นทางการ 

Visitors: 296,867